Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Door de snelle  ontwikkelingen kan het evenwel voorkomen dat de vermelde informatie inmiddels achterhaald, onvolledig of onjuist is. Op deze website zijn alle genoemde prijzen inclusief BTW.

Wiljan's wijnhuis is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen, van welke aard en omvang dan ook, die kunnen voortvloeien uit het gebruik van informatie van deze website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Teksten en/of grafische voorstellingen van deze website mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Wiljan's wijnhuis, of andere rechthebbenden worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt.